جدول مواصفات ألواح استانلس ستيل

Important Properties

and Typical Applications

Chemical Composition Standards Materials
C MAX CR NI MO Others D US GB
Machining Technique 0.03 18.5 10.5       PP4301Z TP304L 304S11
Lines and Heat Exchangers 0.07 18 905     DIN17458 1.4301 TP304 304 S31
Like 1.4301 0.03 19 11     DIN17458 1.4306 TP304L 1.4306
Like 1.4001 but Special 0.03 17.5 12.5 2.1   DIN 17458 1.4404 TP316L 316 S11
Machining Technique 0.03 17 13 2.6     PP4404Z TP316L 316 S13
Electronic Indusrty 0.03 17 13 2.6     PP316LE TP316L 316 S13
Higer Corrosion resistance than 1.4401 0.07 17.5 12.5 2.6   DIN 17458 1.4436 TP 316 316 S33
Surgical Implant Electronic Industry 0.03 17.5 14.5 2.8   DIN 17443 1.441 F138 Grade 2  
Petroleum and Sulphuric Acid Plants High Strength 0.03 22 5.5 3 N SEW 400 1.4462 S 31803 318 S13
High Strength at Elevated Temperatures 0.08 18 10.5   TI DIN 17458 1.4541 TP321 321 S31
Heat Exchangers Well Suitable for Welding 0.08 18 10.5   Nb DN 17458 1.455 TP 347 347 S31
The Chemical Industry in Germany 0.08 17.5 12 2.1 TI DIN 17458 1.4571   320 S31
Furnace Plants Resistance to high Temperature and Scaling 0.2 25 20.5   SI SEW 470 1.4841 TP 310  
Furnace Plants Resistance to high Temperature and Scaling 0.15 25 20.5     SEW 470 1.4845 TP 310S 310 S24
At Elevated Temperatures 0.12 18 10.5   TI SEW 470 1.4878 TP 321 321 S51
Sea water Desalination Plants 0.3   63   Cu-31 ASTM 165 2.436 N 04400 NA 13
Very Good Resistance in Chloridic Media 0.15 15.5 72   FE-8 ASTM B 163 2.4816 N06600 HR 208
High-Tensible Tubes 0.08 20.5 10 2.5 NB.N ASTM F 1586 HP 160    
Surgical Implants 0.08 20.5 10 2.5 Nb.N ASTM F 1586 PP 1100